Sjukvårdsprodukter

Är du aktiv inom idrott eller friluftsliv uppstår det lätt situationer där någon typ av sjukvårdsprodukter kan behövas. Det kan exempelvis röra sig om en sårskada eller stukad får som behöver tas omhand.

Då är det alltid viktigt att vara rätt utrustad för situationen. Finns det inte plats för mycket utrustning är det viktigt att tänka rätt i packningen. Med plåster, en elastisk binda och en rulle coachtejp kommer du riktigt långt när det gäller att lösa de allra flesta akuta behov. Så länge det inte är en allvarligare skada som du måste söka akut läkarvård för, vill säga.

Finns det bättre med utrymme kan detta sedan kompletteras med ytterligare produkter, för att kunna ge ännu mer behandling akut på plats. Förslagsvis kan det då handla om skavsårsplåster och kylspray eller kylpåse. Med hjälp av detta kommer du ytterligare lite längre i behandlingen, och minskar dessutom tiden för rehabilitering.